Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2016

zi
1540 2e75
Reposted fromugly-or-ugly ugly-or-ugly viawrazliwa wrazliwa

October 15 2016

zi
so sad
+
can't breath
4160 1e8c
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viazabobony zabobony
zi

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czem pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czem ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.

— Tuwim
Reposted fromBeatingheart Beatingheart vialilacwine lilacwine
zi
Niech dzień ten nie kończy się gorzej, niż się zaczął.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakreska-groteska kreska-groteska
zi
Myślałam, że jestem dla Ciebie ważniejsza...
zi
2568 1629 500
Reposted fromhagis hagis viakreska-groteska kreska-groteska
zi
1436 c7e1 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viarelationshit relationshit
zi
7602 35e6 500
Reposted fromxawery xawery viarelationshit relationshit
zi
grafika quote, pink, and grunge
Reposted fromweightless weightless viarelationshit relationshit
zi
9840 1405
Reposted fromdelix delix viarelationshit relationshit
zi
2408 3b3b
Reposted frommerveilleux merveilleux viarelationshit relationshit
zi
5599 0a9f
Pawlikowska - Jasnorzewska
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaNocturia Nocturia
zi
...Czasem wydawało jej się takie dziwne- i takie niestosowne - że można z kimś być tak blisko, spać z tą osobą, budzić się przy niej, robić razem przeróżne rzeczy natury osobistej, a potem nagle nie znać nawet jej numeru telefonu, nie wiedzieć, gdzie mieszka i pracuje, co robiła dziś, tydzień temu i w zeszłym roku...''
— Liane Moriarty ''a teraz śpij''
Reposted fromSalute Salute viaNocturia Nocturia
zi
Reposted frombluuu bluuu viaNocturia Nocturia
zi
grafika black and white, love, and couples
Reposted fromweightless weightless viaNocturia Nocturia
zi
zi
1887 c878
Reposted fromvintage-style vintage-style viaNocturia Nocturia

October 14 2016

zi
(…) gdy jesteśmy młodzi, często nie wiemy jeszcze, czego tak naprawdę pragnie nasze serce. Dręczy nas obawa, że przejdzie nam coś koło nosa, i choć mamy przed sobą całe życie, wydaje nam się, że czas przecieka nam jak piasek przez palce. Boimy się, że jeśli nie zrobimy czegoś od razu, to nie zrobimy tego nigdy.
— Charlotte Link – Dom sióstr (via cytaty-po-polsku)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl