Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

zi
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die viairmelin irmelin
zi
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
zi
1278 cc9d 500
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
zi
4640 f498 500
Reposted fromroxanne roxanne viasadporn sadporn
zi
white diamonds, by miles aldridge for vogue italia may 1997
Reposted frompredictableannie predictableannie viasadporn sadporn
zi
9112 c020 500
Reposted fromtereska tereska viairmelin irmelin
zi
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viairmelin irmelin
zi
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
zi
8632 cf38 500
Yosuke Hyodo, Two-mouthed woman
Reposted fromNajada Najada viaARTdisorder ARTdisorder
zi
Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Reposted fromnezavisan nezavisan viawrazliwa wrazliwa
zi
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromtutajjula tutajjula viaxvou xvou
zi
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy. Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted fromchocoway chocoway viaxvou xvou
zi
zi
2156 f2f6 500
zi
4376 c75d
7979 d996
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaSTYLTE STYLTE
zi
Wszystko Chuj..
— K.
Reposted fromodosobnie-nie odosobnie-nie viasmutnazupa smutnazupa
zi
Chciałbym Ci wszystko powiedzieć, ale mnie o nic nie pytasz..     
— K.
Reposted fromodosobnie-nie odosobnie-nie viasmutnazupa smutnazupa
zi
8297 c6d1
by John Crawford
Reposted fromdivine-shark divine-shark viaSzczurek Szczurek
zi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl