Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2019

zi
09:09
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów;
- kto z was by mnie zabrał do kina? Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której..
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej;
- słyszych palancie, a ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viapoolun poolun
zi
09:09
2374 c40e 500
zi
09:08
1662 2841 500
Reposted fromnutt nutt viaHypothermia Hypothermia
zi
09:04
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin
zi
09:04
8314 dc2d
Reposted fromNekoii Nekoii viairmelin irmelin

May 01 2019

zi
13:09
3045 71ab 500
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
zi
13:04
5251 bb6e 500
Reposted fromplants plants viairmelin irmelin

September 18 2018

zi
20:29
0820 6e3a
"Me trying to get my life together"
:)
Reposted fromciemnoscplonie ciemnoscplonie viapoolun poolun
zi
20:18
5214 34e6 500
Reposted frommariaxawaria mariaxawaria viaboobiescake boobiescake
zi
20:17
4947 375c 500
Reposted fromfilo86 filo86 viaHypothermia Hypothermia
zi
20:14
4341 48e3
Reposted fromanheros anheros viaSzczurek Szczurek
zi
20:12
5300 e72f
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaHypothermia Hypothermia
zi
20:10
8380 28cc 500
Reposted frommangoe mangoe viaHypothermia Hypothermia

September 16 2018

zi
13:45
1837 9872
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakoloryzacja koloryzacja

September 12 2018

zi
17:13
9066 a677 500
Reposted frompiehus piehus viajezu jezu
zi
17:12
0017 9566 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viajezu jezu
zi
17:09
Reposted fromzelbekon zelbekon viajezu jezu
zi
17:05
Reposted fromHeadbanger Headbanger viajezu jezu

August 18 2018

zi
10:10
0757 47df
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viadisheveled disheveled
zi
10:10
0829 d3d1 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl