Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

5812 4c23
Reposted fromamatore amatore viasadporn sadporn
zi
2355 cda3
Reposted fromgrobson grobson viasadporn sadporn

May 20 2017

zi
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viairmelin irmelin
zi
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viairmelin irmelin
7379 d02f
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viairmelin irmelin
zi
2143 7373
Reposted fromAng3ll Ang3ll viairmelin irmelin
8326 86ec 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viairmelin irmelin
zi
zi
2573 2ba7
Reposted fromsimple-heartedme simple-heartedme viairmelin irmelin
7622 8f41 500

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
8009 f916 500
Reposted fromdeviate deviate viairmelin irmelin
zi
8827 82ab
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
zi
zi
1051 4175
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin
zi
1053 078a
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin
8165 12ce
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viairmelin irmelin
zi
3637 0e46 500
Reposted frompffft pffft viakoloryzacja koloryzacja
zi
5123 938a 500
Reposted fromGIFer GIFer viaSzczurek Szczurek
zi
2073 abad
Reposted fromczajnikq czajnikq viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl