Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2018

zi
17:27
Tym, co inspiruje pracę geniusza, nie są nowe pomysły, lecz raczej obsesja, 
że dotychczasowe wyjaśnienie nie jest wystarczające.
— Eugène Delacroix
Reposted fromavooid avooid viairmelin irmelin
zi
17:27
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
zi
17:26
9465 2ecd 500
top
Reposted fromsponzy sponzy viairmelin irmelin
zi
17:26
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viairmelin irmelin
zi
17:26
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
zi
17:26
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viasouxie souxie
zi
17:26
2697 a23a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
zi
17:04
9685 7dc5 500
Reposted fromsouxie souxie viairmelin irmelin
zi
16:20
0482 880a
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
zi
16:19
1462 bf1f
Reposted fromolaosa olaosa viairmelin irmelin
zi
16:17
16:17

Po prostu przyjedź, nie mów nic, połóż się koło mnie i przytul, nie pozwól mi

Reposted fromkostuchna kostuchna viairmelin irmelin
zi
16:15
0266 1064 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
zi
13:45
8422 e39a 500
Reposted fromparafina parafina viairmelin irmelin
zi
13:44
6349 0809
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
zi
13:44
6835 27e9 500
Reposted frompamietajmnie pamietajmnie viairmelin irmelin
13:43
7876 60c2 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaramoneska ramoneska
zi
13:41
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
zi
13:41
5540 069f 500
Reposted fromrealbeauty realbeauty viayanek yanek
zi
13:39
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viakarna karna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl