Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

08:07
7590 e3cf 500

theimpossiblecool:

Bowie, 1971. 

Reposted fromLittleJack LittleJack viamisterpeter misterpeter
08:07
2225 8b62
zi
08:06
5617 f441 500
Reposted fromsadeyes sadeyes vianostalgicfor90s nostalgicfor90s
zi
08:06
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi vialilacwine lilacwine
08:06
6916 fd79 500
Reposted fromstrzepy strzepy viaxannabelle xannabelle
zi
07:51
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viaxannabelle xannabelle
zi
07:51
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaxannabelle xannabelle
zi
07:50
3297 a1b0
Reposted fromrol rol viaxannabelle xannabelle
zi
07:49
Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna.
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaxannabelle xannabelle
zi
07:46

March 24 2017

zi
18:40
7657 57b3 500
Reposted frombluephoenix bluephoenix viaorchila orchila
zi
18:39
4469 328f 500
Smartlock
Reposted fromvolldost volldost viaOhSnap OhSnap
18:39
7590 e3cf 500

theimpossiblecool:

Bowie, 1971. 

18:38
5116 dad0
zi
18:35
7568 ddc5 500
Reposted fromfhntv fhntv
18:35
7630 651e 500
zi
18:34
4355 ad14
Johannes Bölter
Reposted fromvolldost volldost viaqbshtall qbshtall
zi
18:34
5429 aab2
Reposted fromkagel kagel viaqbshtall qbshtall
zi
18:34
7639 8988
Reposted fromshar17666 shar17666
zi
18:27
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl