Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

zi
16:00
2963 410b
Reposted fromlaters laters viatiredeveryday tiredeveryday
zi
16:00
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
zi
15:59
4001 695d
Reposted fromlaters laters viatiredeveryday tiredeveryday
zi
15:59
2266 69fb 500
Reposted fromlaters laters viatiredeveryday tiredeveryday
zi
15:58
zi
15:56
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viaxannabelle xannabelle
zi
15:56
1150 343b 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaxannabelle xannabelle
zi
15:55
Zawsze jest inna opcja.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
zi
15:55
Mama zawsze mi mówiła: „Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie”. Miałam te słowa „wdrukowane” w mózgu i w moim przypadku sprawdziły się. Mój mąż mówi, że nikt go w życiu tak nie umęczył jak ja. Teraz śmieje się z tego, ale ja jestem jego żoną.
— Magdalena Mielcarz
15:55
zi
15:55
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
zi
15:55
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viaxannabelle xannabelle
15:54

April 22 2017

zi
11:21
1685 e5a0 500
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi viaKisiel Kisiel
zi
11:21
4051 7302 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viakoloryzacja koloryzacja
zi
11:20
Reposted fromolewka olewka viasadporn sadporn
zi
11:19
Było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów.
— J. Żulczyk
zi
11:18
6659 e72b
Reposted fromTankistD TankistD viacigarettes cigarettes
11:18
6449 b7a9 500
zi
11:17
4291 bd43 500
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viadrugs drugs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl