Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

zi
Reposted fromFlau Flau viaOhJohnny OhJohnny
zi
6272 8e3e 500
Inna sprawa, że często nie wychodzi.
Reposted fromzwierzejuczne zwierzejuczne viairmelin irmelin
zi
Reposted frommefir mefir viairmelin irmelin
zi

June 15 2017

zi
dziś ci wyjawię skrycie

że chciałbym wielką czystką

rozpocząć nowe życie:

życiorys, nazwisko

nagle zapomnieć wszystko
— Cool Kids Of Death - Nagle zapomnieć wszystko
Reposted fromvaka vaka
zi
zi
7896 5f81
Reposted fromkrzysk krzysk vialilacwine lilacwine
zi
Trzeba było się najebac
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viairmelin irmelin
zi
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viairmelin irmelin
zi
4568 e2b5 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomefromhome homefromhome
zi


Roland Topor
9113 cc87
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
2264 6ac4 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viairmelin irmelin

June 14 2017

zi
8929 5335
Reposted frommisterpeter misterpeter
zi
1284 d619
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
zi
1322 9578
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
zi
zi
zi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl