Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

zi
04:32
Ja nigdy nie będę mówił słuchaczom, jak mają interpretować piosenki. Nie interesuje mnie, co czuła Tori Amos pisząc daną piosenkę, bo w momencie, kiedy jej słucham, ona jest moja. Nie Tori. Jakie mamy prawo śmiać się z młodej dziewczyny, która słucha Feela, jeśli te piosenki są dla niej bardzo ważne?

Nie będzie mi przykro, jeśli ktoś będzie się śmiał z piosenki „Żaba tonie w betonie”, która dla mnie jest smutną piosenką o miłości. Nie o to chodzi. I mówiąc ogólnie, sztuka nie może być przeintelektualizowana, tak jak nie chodzi o to, by traktować ją niepoważnie. Trzeba tylko uważać z interpretacją i szufladkowaniem, dla kogo są dane emocje. Sztuka jest wolnością, nie służy temu, by ograniczać ją barierami.
— Czesław Mozil w rozmowie z Joanną Jałowiec (a Szymborska napisała kiedyś nową maturę z polskiego, zinterpretowała swój własny wiersz i zgodnie z kluczem dostała 67%)
Reposted fromyouthless youthless viavaka vaka
zi
04:31
3051 0769
Reposted fromnowejutro nowejutro viavaka vaka

June 17 2017

zi
19:31
9182 6e7e
Reposted fromwazelina wazelina vialilacwine lilacwine
zi
09:09
09:09
3628 8395 500
Reposted fromSzaryOptymista SzaryOptymista viagabrynia gabrynia
zi
09:09
9043 1c71 500
09:09
7783 ba6c 500
Reposted fromikillorigami ikillorigami viajoannna joannna
zi
08:42
9774 32cc 500
Poznań, Lata 1985-1987
Reposted fromhormeza hormeza viacudoku cudoku
zi
08:41
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viakrolfasolek krolfasolek
08:40
zi
08:40
Reposted frombluuu bluuu viafuckofcourse fuckofcourse
08:40
5306 1a9e 500

Adriana Festa - Fotoazione, 2013-2015

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viajoannna joannna

June 16 2017

zi
22:37
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromretro-girl retro-girl viaquotes quotes
22:37
8376 cfdd 500
Reposted fromnudes nudes viadisheveled disheveled
zi
22:37
1149 63f7 500
Reposted fromverronique verronique viadisheveled disheveled
zi
22:37
1130 b0da
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viadisheveled disheveled
zi
22:37
Reposted fromFlau Flau viaSzczurek Szczurek
zi
22:37
Reposted fromFlau Flau viaOhJohnny OhJohnny
zi
22:36
6272 8e3e 500
Inna sprawa, że często nie wychodzi.
Reposted fromzwierzejuczne zwierzejuczne viairmelin irmelin
zi
22:36
Reposted frommefir mefir viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl