Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

zi
22:40
zi
22:40
9788 06d2
Reposted fromlittlestories littlestories vialilacwine lilacwine
zi
22:40
3137 c20b
22:40
1997 51ae 500
Reposted frommirosia mirosia viatiredeveryday tiredeveryday
zi
22:39
6500 b410 500
Reposted fromrobaczek robaczek viatiredeveryday tiredeveryday
22:39
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viatiredeveryday tiredeveryday
zi
22:39
Jeśli kogoś NAPRAWDĘ pali w sercu, że „zmarnował jakąś szansę” lub „czegoś jeszcze nie zrobił” to może warto zastanowić się nad swoim życiem i obiecać sobie: te, ziomek, a może to po prostu zrobimy? A może po prostu spełnimy to dziwne marzenie, głównie żebyś się przestał sam katować, nawet jeśli będzie to trudne i w efekcie nie prześpisz ani jednej pełnej nocy od teraz do Twoich trzydziestych urodzin?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromrawwwr rawwwr viatiredeveryday tiredeveryday
zi
22:38
7994 b35e
Reposted fromtichga tichga viaIamPerfect IamPerfect
22:38
3146 dae2 500
Reposted fromEdgi Edgi viaIamPerfect IamPerfect
22:38
zi
22:38
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viasmutnazupa smutnazupa
22:38
8705 5c29 500

durnesque-esque:

clarinetnerd17:

Do I…. Do I use my instrument for this?

I mean, it’d be 10,000x funnier if the clarinet player assigned just stood up and started screaming.

Reposted fromeirenical eirenical viaIamPerfect IamPerfect
22:37
8827 e950 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaIamPerfect IamPerfect
22:37
2648 86a4 500
Reposted fromkimik kimik viakoloryzacja koloryzacja
zi
22:37
9239 1c27
Reposted fromkarahippie karahippie viaSzczurek Szczurek
zi
22:37
Znów chodziłaś po mojej głowie gdy spałem. 
— 02:03
Reposted fromegzystencja egzystencja viatarczyn tarczyn
zi
22:37
"Podobno wszystko będzie dobrze ale jeszcze nie dziś"
— Muchy
zi
22:37
4806 460d 500
"Maski i twarze" vol.xx
zi
22:37
7713 bf2a
Reposted fromkyte kyte viasleeping sleeping
zi
22:36
4172 6785
Reposted fromClary Clary viavaka vaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl