Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

zi
13:45
1837 9872
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakoloryzacja koloryzacja

September 12 2018

zi
17:13
9066 a677 500
Reposted frompiehus piehus viajezu jezu
zi
17:12
0017 9566 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viajezu jezu
zi
17:09
Reposted fromzelbekon zelbekon viajezu jezu
zi
17:05
Reposted fromHeadbanger Headbanger viajezu jezu

August 18 2018

zi
10:10
0757 47df
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viadisheveled disheveled
zi
10:10
0829 d3d1 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia
10:02
6537 7123 500
Reposted frombrumous brumous viacoolkidscantdie coolkidscantdie
10:02
8504 77d7 500
10:02
4481 40f6
zi
06:41
9073 d9e2
Reposted fromemsik emsik viakundel kundel
zi
06:41
0828 ba1e 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viakundel kundel
zi
06:39
0875 0a69
Reposted fromHypothermia Hypothermia
zi
06:39
Reposted fromzelbekon zelbekon viaHypothermia Hypothermia
zi
06:37
0632 7cc8
Reposted fromFero Fero viairmelin irmelin
zi
06:37
Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból. Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje. Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać. Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszać ani ręką, ani nogą ani nawet przekręcić głowy na poduszczę.
— José Mauro de Vasconcelos, Moje drzewko pomarańczowe
Reposted fromnaturalginger naturalginger viairmelin irmelin
zi
06:36
Fantazjowanie i marzenie może złamać człowiekowi serce.
— Cecelia Ahern – "Gdybyś mnie teraz zobaczył"
Reposted fromforgivness forgivness viairmelin irmelin
06:36
6541 aa83 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
06:36
3193 f873 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin
zi
06:36
0997 92c3
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl