Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

zi
12:03
czerwiec. na przeglądzie z fotografii oglądając moje smutne zdjęcia ekranów pani asystent zapytała skąd to, skąd ten pomysł? odpowiedziałam jej, że ja po prostu jestem najsmutniejszą dziewczyną w mieście.
Reposted byananobody ananobody
zi
10:30
Jedź odpocznij, mówili. Leżę z otwartymi oczami godziny całe, a kiedy już przypadkiem coś śnię, powrót do rzeczywistości jest nieznośny.

September 09 2017

zi
20:27
zi
15:34
9398 9063 500
Tags: reallife
zi
15:32
zi
09:57
4849 1ba6 500
Reposted bywebomaticlekkaprzesadaSzczurekprincess-carolynsofiasUbikwasnaeOhSnapniklashgonnabebetterszyderaelisahExfeletesqbshtalljanuschytruswujcioBatsweetnothinggpesymistaRedPennyjestemzerosgrialux3Babsondivikosmonautafistashetskyu-ditnitroventv2pxHigh-Keyananobodybrantas

September 06 2017

zi
13:48
zi
11:38
9899 6a11 500
Tags: reallife
Reposted bynotyourstrawberrydesperateeebowstick
zi
10:44
7983 1f04 500
Tags: reallife
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry

September 05 2017

zi
21:16
Tags: reallife
Reposted bypoolunendlesslove16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl