Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2020

zi
07:13
3438 0624 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaZircon Zircon
zi
07:12
0957 5307
Reposted fromyikes yikes viaZircon Zircon
zi
07:12
5736 2eb4 500
Reposted fromtfu tfu viaZircon Zircon
zi
07:09
5493 3e32 500
Reposted fromtfu tfu viaZircon Zircon
zi
07:08
“Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.”
— Tomasz Jastrun
zi
07:08
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viapolglosem polglosem

May 15 2020

zi
08:39
0586 d679 500
the best thing i've seen this week
Reposted fromthinkmore thinkmore viaschaaf schaaf
zi
08:39
8912 a574 500
Reposted fromLaColie LaColie viarobints robints
zi
07:10
5687 c814 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viairmelin irmelin
zi
06:52
9474 e935 500
Joanna Cassidy como Zhora en la película "Blade Runner", 1982.
zi
06:52
9424 7fa8 500
Joanna Cassidy como Zhora en la película "Blade Runner", 1982.
zi
06:45
If I can't stand the world I just curl up with a book, and it's like a little spaceship that takes me away from everything.
— Susan Sontag
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes
zi
06:45
3896 fef2 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viaSzczurek Szczurek
06:45
8637 23b2 500
Reposted fromicanread icanread viapoolun poolun
zi
06:45
0274 036d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapoolun poolun
zi
06:44
4418 20e0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapoolun poolun
zi
06:43
0101 7f7b
Reposted fromteijakool teijakool viaSzczurek Szczurek
zi
06:43
5976 b902 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viadisheveled disheveled
zi
06:42
5745 3217 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viadisheveled disheveled
zi
06:42
5650 af23 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viadisheveled disheveled
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...